• Två konditionstest
 • Sammanställning av testresultat
 • Diplom
 • Utvärdering av aktiviteten
 • Peppning, tips och råd
Pris
Kontakta oss för mer information.

Svårt att få ihop lag?
Lyckas ni bara få ihop ett eller två lag kan ni utmana andra avdelningar, förvaltningar eller företag. Ju fler lag ni anmäler, desto billigare blir priset per person.

 • Hälsoseminarium
 • Hälsoenkät
 • Hälsoprofilbedömning
 • Kick-off
 • Gruppträning
 • PT-träning
 • Coachsamtal
 • Kondtionstest nr 3
 • Rökavvänjning i grupp
 • Massage

Komplettera med en eller flera tilläggstjänster för att få ytterligare stöd och inspiration. Saknar du eller har önskemål om en annan aktivitet? Meddela oss så undersöker vi om det går att ordna.

Pulsslaget drivs av KompetensGruppen i Sverige AB