Förklaring av Pulsslaget
Alla kan vara med
Alla kan påverka sin kondtion. Man kan relativt snabbt och med enkla medel förbättra sin kondition och på så sätt få bättre ork att klara sin vardag och sitt arbete. Pulsslaget är en lagtävling som alla oberoende av konditionsstatus kan delta i och på så sätt få stöd och uppmuntran till att förbättra/bibehålla sin kondition.
Få mått på din kapacitet
Genom professionell mätning av konditionen ökar insikten om den egna hälsan och motiverar till förändring. Detta sker genom att alla får göra ett konditionstest på ergometercykel, vilket anpassas efter träningstillstånd, kön och ålder. Testet görs precis innan och efter tävlingsperioden. Det är inget maxtest utan ett submaxtest som alla kan genomföra.

LänkpilLäs mer om konditionstestet
Ökad hälsa leder till bättre prestationer
Att skapa ökad hälsa, effektivitet, trivsel och gemenskap kollegor emellan på ett företag, en enhet eller avdelning är goda anledningar för att delta i Pulsslaget. Det är ett deltagande som lönar sig på sikt. Ju friskare och gladare medarbetare, desto högre frisknärvaro. Enligt forskning vet man att en person med låg kondition och sannolikt även fler belastande vanor (rökning, övervikt m.m.) har upp till tio fler sjukdagar per år än en person med god hälsa och kondition. Därför lönar sig alltid en investering i medarbetarnas hälsa.
Ni motionerar, vi tar hand om resten
Vi skräddarsyr tävlingen utifrån just era behov och önskemål. Ni slipper all administration och kan lägga all energi på att förbättra er hälsa. Ett annat stort plus är att Pulsslaget inte bara är en tävling utan också ett genomtänkt hälsoprogram som kan integreras i verksamheten även efter tävlingens slut.
Pulsslaget drivs av KompetensGruppen i Sverige AB